Мобилна здравна превенция и профилактика

Мариан Димитров

Мобилна  здравна превенция и профилактика

 

1.    Цел

 1. Да обхване по-големите градове в България,в които имаме присъствие.
 2. Да се концентрира в работата с държавната администрация,полиция и училища върху превенция,профилактика и промотирането на здравни практики
 3. Да постави начало на комуникация с местната църква

 

 1. Методика
  1. Ангажиране на лекари специалисти,да достигне до реални здравни нужди,чрез мобилния здравен кабинет
  2. Чрез здравно обучителни лектории в посочените учреждения
  3. Чрез безплатни прегледи и консултации да създаде здравния профил на служителя
  4. Достигане чрез надденоминационни здравни брошури и литература
 2. Ресурс
  1. Лекари специалисти

-д-р Лидия Маринова-Варна                           - д-р Емануил Генов-Пловдив

-д-р Петър Първанов-Плевен                           -д-р Веска Войчева-Г.Оряховица       

-д-р Татяна Колева-Плевен                               -д-р Милена Инджева-София        

-д-р Желязко Михаилов –Плевен                   - д-р Антоан Спасов-София           

-д-р Юлия Михаилова-Плевен                         -д-р Надежда Николова- Габрово 

-д-р Даниел Николакев- Плевен                      -д-р Благовеста Николова-Габрово  

-д-р Анелия Николакева-Плевен                     -д-р Бранимир Кармаков-София      

-д-р Десислава Герасимова-София                 -д-р Мария Занева-Пловдив  

-д-р Цветелина Ценова-Пловдив                     -д-р Свилен Лунгов- Добрич   

-д-р Ана Радилова-Силистра                             -д-р Лора Илиева-София

-д-р Лидия Ненчева-Шумен                              -д-р Тошко Заяков-Берковица

-д-р Захарина Заякова-Берковица                   -д-р Ивайло Пълев-Плевен

Ако някой медик чете това и не си вижда името може да се регистрира тук

          3.2 Мобилен автомобил на спешна помощ,обособен като кабинет за прегледи /виж снимки на автомобила/

          3.3 Помощни средства-консумативи,материали

4.Бюджет

          4.1 Цена на автомобила-EUR 5000.Доставка,регистрация и обслужване- EUR 1000

          4.2 Разходи горива-маршрута на мобилния кабинет се състои от главно две дестинации обхващаща северна и южна България

           -Южна тангента-Перник ,Кюстендил,Дупница,Благоевград,Самоков Велинград,Пазарджик,Пловдив,Асеновград,Ст.Загора,Сливен ,Ямбол,Бургас-общо 13 нас.места.      

           -Северна тангента-Монтана,Враца,Плевен,Свищов,Севлиево,Габрово, В.Търново,Търговище,Шумен,Разград,Русе,Тутракан,Силистра,Добрич,Варна-общо 15 нас.места.

 

 

                                                                     -2-

 

 

 

Дестинация

Бр.населени места

Приб.километри

Разход гориво

Период

Разходи престой

Общи разходи

Северна тангента

15

1650

170 л

357 лв

42 дни

2520 лв

2520 лв

Южна тангента

13

1500

160 л.

340 лв

38 дни

2280 лв

2280 лв

                                                                                                                                                 4800 лв  

 

          4.3 Хонорари на лекари-Търсим доброволна служба или по-ниски,само стимулиращи хонорари.В „Разходи престой“ е заложена сума от 30 лв.на ден за символично заплащане труда на лекаря.

         4.4 Общата сума в „Разходи престой“ е 60 лв.Тя включва разходи за храна и консумативи/ръкавици,постелки,кърпи еднократна употреба и др./

         4.5 Допълнителни разходи-масла,амортизационни разходи автомобил,шофъор, др.консумативи /резервна сума/ -500 лв.   

 

5.Легализация на дейността и  екипа.Други подробности

       

          5.1 АДРА България ще лигитимира дейността на мобилната клиника,чрез министерството на здравеопазването.При одобрение на проекта и идеята, паралелно се задвижва процедурата за доброволно здравно подпомагане. Вероятно ще са необходими имената и дипломите на участващите в проекта лекари.Ще взаимстваме  опит от дейността на АДРА в други държави.

          5.2 Тъй като работата в този проект е кампанийна и може да се реализира в по-топлите месеци през годината,ще изисква откъснатост.Престоя в отделните градове е с продължителност 2-3 дни.За двата лъча на проекта може да се ангажират лекари живущи в двете различни части на България.

 

6. Приемственост и продължаване на работата от местни здравни екипи

Необходимо е тази позиция да бъде много добре обсъдена.Начините за продължаване на срещите и задържане на вниманието могат да се обособят в няколко сегмента: Емоционално здраве;Зависимости;Алтернативни методи на лечение-фитотерапия,диета;Семейни здравни практики и др.Добре е срещите да продължат в зали извън църквата с цел предпазване от  предубеденост.

Възможност за посещение и в по-малки населени места.За по-добра организация е необходимо  създаване на график за посещение със съдействието на общини или кметства.

Добре е да се помисли и за комуникация с мобилна аптека,която обслужва определения район./ако има такава/

02.11.2015

София

Фондация АДРА България

Мариан Димитров

X