Нова книга

Здравен отдел реши да преиздаде книжката със здравни рецепти, като я обогати с нови.

Първата книжка се изчерпа бързо и интересът към нея остана голям.

За целта може да изпращате вашите рецепти изпитани от практиката.

Те ще се използват от хора  отдадени на здравословния начин на живот и на храненето като част от него. 

 

X