семинар силистра

                                                                       ЗАСЛУЖАВА СИ!   
   Днес, моето общество и аз сме в едно трескаво вълнение да намираме в новите средства за общуване своите обекти. И ги намираме чрез лудото превключване на TV канали, купуване на последен модел смартфон, таблет, компютър.  В джобовете си носим „целия свят“ чрез мобилния си телефон и Интернет. Колко много привилегии има нашето време! Планетата ни стана толкова „малка“ - Интернет променя контури и разстояния, така че другия край на света става съседна врата. Освен, че ни предлага бърза обмяна на информация, идеи, връзки, той е и способ за образование и обучение. Искаме да сме в час,  да сме модерни и адекватни на времето и изискванията му. На един клик разстояние са отговорите на многото ни въпроси. Можем да се покажем, да публикуваме, както и да останем анонимни и да бъдем героя, който не сме. Много хора не отчитат, че имат проблем, а  модерните зависимости имат името GSM, Интернет, Маркова зависимост, Пазаруване, Работа и пари, Екстремни спортове, Хазарт, Зависимост към показване, Сексуална зависимост.
Всичко около нас е на бързи обороти. Недостатъчно е времето за емоционално съзряване и изграждане на личността на младите. Това води до „бягство от реалността“  и по-често влизане в различни форми на зависимост.
Родители и деца днес гледаме все повече към светещ екран, който удивлява и смълчава малките, освобождава големите и границите на реалното и фантазиите все повече се размиват. Имаме в тялото си естествения хормон на удовлетворението (допамин), след престой в мрежата , наградени сме… Приятно ни е! Повтаряме, удължаваме престоя … Отчуждаваме се! Постепенно! Неусетно! И… много сигурно!  Как ползвам модерните технически постижения  на 21-ви век? Зная ли какво прави моето дете  с телефона си и Интернет, кои са му приятелите? Интересува ли ме неговия свят, този на моя съпруг или съпруга?  Много въпроси и толкова отговори!
От 26-ти януари до 15-ти март 2016г. в Силистра проведохме семинар на тема „Модерните зависимости”, разработен от семейство Магерови, Враца.  Чрез него задаваме  въпроси  към нас  и обществото ни и изразяваме готовност и  съпричастност към разрешаването им. Дори  давайки само насока за изход от зависимостите, това изразява отношение, а не безразличие.
Семинарът е изпратен до всички пастори и църкви. За да се представи пред обществото е необходимо лично отношение към проблемите поставени в него,  доста четене, много молитви, желание и посвещение.  Пасторът ни, Сергей Генов, осъществи много ценен контакт с директора  на Регионална Библиотека „Партений Павлович”, г-жа Недялкова. Имахме Божието ръководство и благословение да проведем семинара в зала „Диоген” на Библиотеката, за желаещите от града ни. Разбира се, за организатор ползвахме името на фондация „Грижа за здравето”. Усетихме и подкрепата на служителите от Библиотеката като сътрудници на семинара. Според темата, те осигуряваха литература, която всеки можеше да разгледа и ползва. Директорът на Библиотеката посети доста от темите, а няколко служители присъстваха на всички .
Организирахме семинара в две части: в първата представях темата в презентация и клипове, а втората се водеше от пастор Генов. Тя представляваше дискусия по темата с въпроси към слушателите и техните отговори. Семинарът е отворен за всякакви мнения, а нуждата да се говори по модерните зависимости е явна. Пристрастяването е процес, който се развива с времето. И моделите му, почти винаги са израз на зеещи празноти в живота на даден човек, които не са били запълнени по правилния начин.
През целия период на семинара раздадохме на присъстващите някои тестове да проверят себе си или свои близки, а също и написани правила за сигурност и безопасност в Интернет.
Личното ми отношение по проблемите на зависимостите беше най-болезнено и бях емоционално съкрушена, когато трябваше да говоря за сексуалната злоупотреба  с деца в Интернет. Да говоря за  съблазняване на деца от педофили  в Интернет пространството и за кибертормоз  чрез мейли, СМС-и, чат съобщения, с обидни изрази и заплашващ текст… беше за мен доста тежък психологичен товар. И се оказа, че в България такива клипове и съобщения са изключително разпространени. Ето и един факт в проценти: 58% от децата признават, че са били заплашвани онлайн и също 58%, не са казвали това на родителите си или на възрастен близък човек.
Чрез този семинар има какво да дадем като малък принос в общото търсене на изход от виртуалните зависимости, които завладяват много нови и нови души.  Просто привлекателната мрежа все повече затяга примка и влечението прераства  в НАРКОМАНИЯ  БЕЗ  ДРОГА.
Ако сте предизвикани  и познавате истинския вкус на реалното приятелство и общуване очи в очи, препоръчвам ви влезте в този „ модерен океан“  за да  предложите алтернативни похвати срещу примката на  МРЕЖАТА, преди да ни е оплела безвъзвратно. Заслужава си!
  Тъй като зависимостите увреждат психика, емоции и физика, семинарът може да се води от лекари, психолози, педагози, а и от ай`ти специалисти. А пасторите могат да предложат оня истински лек,  който Библията предлага, водещ  до цялостно възстановяване. Защото Небесният план за изцеление включва физическа, умствена, емоционална и духовна пълнота.
Зала  „Диоген“ в Силистра ще бъде и занапред център, който всеки вторник от 17ч. отваря своята врата за да дадем на обществото ни малко съчувствие, топлина и надежда за по-добро здраве и възпитание на деца и младежи. От 22.03.16г. продължаваме с нов семинар на тема „Училище за родители“.
                                                                                        Д-р  Ани Радилова, Силистра
X