Срещата на медиците април

 

На 16.04.2016 се осъществи среща на лекарите адвентисти в България. В началото започна със съботния урок ”Планинската проповед на Христос”. В нея Бог ни призовава  да се  стремим към съвършенство.                    

           Проповедтта на срещата беше изнесена от пастор Венцислав Панайотов. Има нужда от постоянни срещи между медиците. Грехът ни разделя от Бога и причинява болести. Все по- голяма става нуждата в наше време да се избавим от страданията и болките. Тази потребност е съществувала още от времето на Христос и затова след него освен учениците му е имало и група от болни и страдащи хора, търсещи изцеление и храна. Да преживеем нуждите на хората както Христос. На Самарянката Христос обеща жива вода. Ортопед в болница казва на пастора, че месото не е месо и млякото не е мляко, затова се получават все повече травми на коляно - скъсване на предна кръстна връзка. Всичко това би прозвучало още по убедително от лекарите адвентисти, защото те от много години не спират да говорят, че храната има решаващо значение за нашето здраве. Показателно е, че в новата земя ще има „река на изцелението“.

               Мариян Димитров, сегашния директор на АДРА-България, изнесе идеята си за подвижен кабинет- преобразувана линейка, доразвита с медицински център. Проекта беше илюстриран в презентация- рисунка на Центъра, помещения и сграда. АДРА е известна в 193 страни. Каритас е с по- малка популярност. Изненада бе д-р Огнян Михайлов – лекар по дентална медицина, с 30 годишен стаж. По идеята на Димитров и с помощта на АДРА той , заедно със Саша Велинова работят в Здравен център в циганското гето в гр. Кюстендил, в което живеят тринадесет хиляди души. Д-р Михайлов направи уточнение, че българските лекари по дентална медицина, които са в Англия работят със старчески домове или домове за деца с увреждания. Той казва, че е по добре да работи у нас с цигани, а вече в центъра идват и българи. Те се запознават и с вярата около дейността на центъра. Нещо повече, самият той не е адвентист, но му харесва да работи с АДРА. Центърът е независим от Здравна Каса.

               След презентацията започна дискусия. Оказа се, че има желаеща лекарка от Бърза помощ, която може да работи временно и в този подвижен кабинет. Коментира се зелената линейка, известна от медиите. Лекар е работил там и уточни, че в тази линейка няма нищо. Тя е само рекламна към определена болница. Малко се навлезе в детайлите на проекта- да се изследва кръвна захар, холестерол, ЕКГ. Спомена се и остеодензитометър, но някак си той не се наложи като идея. В бедни региони, където евентуално би ходил този кабинет, това изследване не е толкова скринингово. Ехокардиография може да се извършва... Като място беше предложено кабинетът да стартира в Северна България, където има повече малцинства.

Сега е времето! В Деяния 13:36 „Обаче, Давид, след като в своето си поколение послужи на Божието намерение“ . Сега е времето ние да послужим на Бога.

               Д-р Ани Радилова и Емануил Генов споделиха впечатления от втората световна здравна конференция, състояла се през юли 2014 г., Женева - Швейцария. Тед Уилсън –президента на SDA и Марк Финли са били съвместно с директора на Здравния отдел към ГК - Д-р Питър Ландлес (сега е Валери Дофюр). Лекарят и проповедникът работят в съвършенна хармония. Ентусиастът Мартин Добелмайер не е свързан с църквата, но привлечен от здравните ни съвети, продуцира филма Адвентистите-2. Филмът вече е преведен и много скоро ще бъде достъпен на сайта на здравния отдел.Служенето е отношение- подчерта д-р Радилова. Д-р Генов призова да се учим и увеличаваме своите знания и така ще бъдем ръцете и краката на Христос.

              В Русе е изграден Център на влияние. За пример беше дадена Мария в Марко 14:8 „ Тя извърши това което можеше...“ Центърът е отворен за всички медицински работници. Всеки подобно на Мария би могъл да даде своето миро.

             Д-р Маринова насочи вниманието ни към създаване на училище за родители. Днес информацията за отглеждане на децата от 0-1 години е много изкривена. Правилното и рационално хранене в тази възраст да се учи и преподава от лекарите адвентисти. Това е голяма сфера за действие. Здравните отдели трябва да работят съвместно с женските отдели с отдел Надежда, Отдел за служене и др. През август ще има събиране на отдела за Инвалидите и там може да се включи и здравния отдел. Следващата среща на лекарите адвентисти ще бъде на 14-16 октомври 2016 година. Там ще се изнесе тема от Даниел Сенюк, председател на здравния отдел Румъния. Темата на срещата все още не е уточнена и все още могат да се правят предложения.

              На 10 -11 ноември е планирана конференция по генетика в която ще участват гости от чужбина.

              Отбеляза се успеха на книжката „Здравословни рецепти“ и се даде предложение да се преиздаде ново допълнено издание.

              Д-р Николакева от Плевен даде предложение да се изнасят лекции от национални консултанти или утвърдени специалисти в медицината, пред лекари и така те да са в крак с новите тенденции.

            Д-р Стоян Гръков направи много важно уточнение за здравната информация. Тя трябва да е потвърдена от научни методи и статистики. Не трябва да се говорят общи приказки. Д-р Гръков призова фактите да се проверяват по утвърдени научни методи преди да се изнасят пред аудитория.

 

 

 

X