с.Веселиново

В с. Веселиново обл. Шумен, бе проведен здравен семинар в пенсионерски клуб "Веселие".

Всяка сряда в продължение на 4 месеца от ноември 2015 до февруари 2016г. лектор бе п-р Георги Кертиков.

Редовно присъствие имаше на 23-25 души.

В края на семинара подарих книги на всички присъстващи- "Здраве и добър живот".

П.П. продължаваме срещите, но вече веднъж в месеца.

X