НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СЪБОТА

Lowell Cooper

изтегли темата от тук

ДО  ЗДРАВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ     НА АДВЕНТНИТЕ ЦЪРКВИ  В БЪЛГАРИЯТЕМА ЗА 20.05.2017- НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СЪБОТА

Църквата – лечебно присъствие на Исус Христос


Лоуъл  Купър Бивш заместник-председател Генералната конференция SDA

Въведение:

Психическите заболявания са част от  тежкото бреме на болестите в света.
Според проучване на Световната здравна организация в европейските страни за една година, около един на трима преживяват  поне веднъж психично разстройство - това включва проблеми, произтичащи от употребата на наркотични вещества, психози, депресия, тревожност и хранителни разстройства.

Нашата идентичност се намира в съзнанието ни, емоциите и настроенията. Счупеният крак не едно и също, както  съкрушения дух.

За да можем да разберем значението на емоционалното здраве и благосъстояние в живота и мисията на Църквата, ще е необходимо, да разберем  дали емоционалното здраве и благополучие са важни за Бога. Нужно е да  наблегнем не само на един общ отговор, но и на конкретните начини, чрез които Бог демонстрира вниманието си към емоционалното здраве.

Нека да разгледаме някои библейски пасажи, които предоставят информация по този въпрос:

Битие 1гл: Преди Бог  да създаде човешките същества, Той създава цялата среда, в която те могат да живеят и преуспяват. Той ги поставя там и ги дарява с идентичност, цел, смисъл, взаимоотношения и работа.

Когато грехът влезе и цялата тази  схема, тогава   идентичност, цел, смисъл, взаимоотношения и работа биват опорочени от човешките действия, но Бог има план и идва, за да г избави. Той  обръща внимание на  страха, вината, изолацията, отчуждението и гнева -  въпроси, които в основата си са причина  за депресия и психични заболявания.

  Историята на Изхода е разказ в рамките, на който старозаветният Божий народ намира своята идентичност и цел- пример как Бог се  ангажира в мисия.

В това преселване Бог отговори на нуждите на Израил във всички измерения.  Нашият ангажимент към мисията трябва да бъде изпълнен със същата Божествена загриженост към човешките нужди.

Забелязва се тенденция на религиите  да се грижат повече за религията, отколкото за човечеството; Христос се грижи повече за човечеството, отколкото за религията - по-скоро, грижата за човечеството е главния израз на Неговата религия.

 

Второзаконие 24: 19-22:

Когато Библията говори за бедност тя ни насочва към хората, живеещи в лишения, а не такива които може да са загубили няколко процента инвестиции  на фондовия пазар. Бедните са тези, които са изложени на риск, тези които нямат възглавница за главата си нито подкрепа в живота. Същото е и за чужденеца, сирачето и вдовицата.

Бедността не е само икономическо измерение на живота. Тя засяга емоционалното здраве и благополучие. Когато в Библията четем за Божията грижа за бедните, за тези, които живеят в мизерия и лишения, ние също трябва да имаме предвид тези, чието емоционално здраве и благополучие е изложено на риск, тъй като основите на живота са извън техния обсег.

Исая 58: 6, 7: В тези стихове Бог свързва религиозни актове (т.е. пост) с Неговото желание и отношение към бедните.

Еремия 22:15, 16: пророк Еремия противопоставя безбожиния и нечестив цар Иоахав със знаменития му баща  Йосия. Познаването на Бога трябва да се разглежда като нещо повече от набор от предложения, свързани с Божието съществуване и характер. Познаването на Бога трябва да бъде показано на практика. Християнският живот не е само въпрос  на вяра, а на вяра и дела.

2 Коринтяни 1: 3, 4: Последователите на Исус Христос са призовани да " утешават  тези, които се намират в беда" както и ние се утешаваме от Бога.

 

Примерът на Исус:

Исус се  идентифицира с човешките потребности. Той описва Човешкият Син идещ в цялата си слава и казва на народите, събрани пред Него, "Бях гладен...
... жаден бях ... странник бях ... гол бях ... бях болен ... аз бях в затвора ... "(Матей 25: 31-46)

Матей 11: 28-30: Тук Исус кани, тези които имат тежки проблеми да намерят облекчение и почивка като отидат при Него

Марк 10: 46-52: Изцелението на слепия Вартимей е едно от най-поучителни лечебни чудеса на Исус, защото засяга няколко важни момента в един случай.

 

1.Множеството и малцинството.

 

Живеем в епоха, когато бройката има огромно значение. Голямото количество се оценява. Масата е важна. Исус игнорира окупацията от количество и маса, но е заинтерисован и загрижен за тежкото положение на един човек. Посланието на Исус е, че индивидуалното, отделната личност има значение за Него.

2. На второ място тази история повдига въпроса за напрежение между духовното и светското, между теология и социология. Тълпите, които следвали Исус чули същия вик като Него, но те го отхвърлят, гледайки на него като нещо, от което Той не се  интересува или най-малко е загрижен за този страдалец, точно както бяха те. Те бяха изградили стена между религия и облекчение на болката. Горящите въпроси на деня бяха богословски: кой е Христос? Спазвате ли закона? Колко десятък платихте? А плачевната нужда на човечеството се свежда до периферията на живота.

Исус показва, че теологията и службата вървят заедно. Всеки опит да се разграничат, намалява и двете. Викът на Вартимей е, че бедността, страданието, безработицата, болестта, глада са религиозни проблеми. И все пак ние често казваме: църквата трябва да не се занимава с икономическите въпроси. Исус показа, че всички човешки нужди са негов бизнес.  И все още са.

3. На трето място, ние виждаме в тази история, че Исус е решил напрежението между моментното и бавното. Той е на път за Ерусалим, където  последните сцени от неговия живот ще се разиграят в ужасна последователност. Неговата служба е към кулминацията си. Всички елементи на учението Му, голямата цел на пророчеството е на път да бъдат разкрити. Големите неща са заложени на карта. Но Учителят спира! Този единствен момент, който наистина би бил незабелязан сред тежката драма, която се задава на хоризонта, е момент от съдбата на една самотна душа.

Погълнати и заинтерисувани от проповядване събитията на последното време може да изопачи нашата визия за служба тук и сега.

 

Психично здраве и мисията на църквата

Това кратко проучване показва нещо за Божията грижа, за емоционалното здраве и благополучие. Тя разкрива Божия интерес и грижи, които би трябвало да  моделират нашето разбиране за това как църквата трябва да се отнасят към емоционалните проблеми.

Какво можем да направим:

1. Празнувайте свободата и сигурността на спасението.

Тези, които учат, проповядват и  пишат за евангелската вест трябва да бъдат сигурни, че предлагат едно правилно общуване с  Евангелието. Те трябва да са уверени, че благодатта е по-голяма от вината.  За хора от една верска общност  е по-лесно да се мисли за спасение, основано на дела и резултати, а не на проявите на благодатта.

 

Елън Уайт  описва нейната лична борба като тинейджър. Като дете тя си представяла  Бог като "жесток тиранин, който насилва хората да се подчиняват сляпо. „ Когато проповедници описвали огньовете на вечно горящ ад, тя персонализирала ужаса на това преживяване и пише следното:  "Докато слушах тези ужасни описания, въображението ми работеше така, че  започвах да се изпотявам и ми беше трудно да потисна вика на ужас и мъка, понеже вече  чувствах болката от погибелта"

 

Тя припомня един случай: "Отчаянието ме порази, и ... нямаше и лъч светлина да прониже мрака, който ме обхвана." Това чувство е било толкова силно, че тя е мислила, че си е загубила ума, а понякога в продължение на цяла нощ не е смеела да си затвори очите, ставала  и на колене се молела бемълвно с болка, която не може да се опише.
 По-късно,  около 15-годишна възраст, тя започва да общува и говори с някой, който й помага да разберем по-добре любящия характер на Бога. Тя заявява, че  Леви Стокман – служител в методиската църква на Милер й помогнал по-добре да усети и разбере Божията любов, съчувствайки на нейната болка и споделяйки сълзите й. Тя пише, че "получава" от Стокман "повече познание в областта на Божията любов и състрадателна нежност, отколкото от всички проповеди и призиви за които някога е слушала"

 

2. Наруши мълчанието  и  премахни позора

Много хора се страхуват от психично заболяване и не знаят как да се отнасят към болни, страдащи от него. За разлика от физическото заболяване, което се разглежда като временно, психичното заболяване, често се счита за постоянно и нелечимо.
Може да си мислим, че психично болните са в периферията на обществото, но когато погледнем  статистиката на тяхното разпространение, виждаме, че те заемат едно от централните места. Със съвременните медицински познания днес, психичните заболявания могат да бъдат лекувани и лечението им да бъде ефективно при много хора.

Като  църква трябва да сме внимателни и да не се опитваме да поддържаме чувство на духовно превъзходство, на благочестие и учтиво поведение. Ние всички сме съсипани от греха, но имаме Велик Лекар, Който може да се справи с всеки здравословен проблем.

Така че, нека не се страхуваме да говорим за това. Нека да признаем наличието на психично-здравни проблеми в нашия кръг от познати и в църквата. Нека да говорим за това публично, но не и с шеги.
Нека да помислим какво може да се направи, за да помогнем: от обикновеното приятелство до професионалните ресурси в нашите общности. Нека показваме приемственост  дори и на  тези с видими психични проблеми. Как иначе като хора бихме представили Христос?
И когато ние самите страдаме от емоционално заболяване, нека не се страхуваме или колебаем да потърсим помощ. Психичното заболяване не е слабост. То не е причина за срам.

 

3. Внимателно свързвайте смисъла на страданието с теологията

Нашето богословие не тябва да бъде слабо и незначително, за да се бори с големите въпроси. Ние трябва да бъдем внимателни да не би възгледа ни за Бога да бъде изопачен от наличието на страдание. Как може Бог да позволи на хората да понасят страдания, причинени от психически заболявания. Нима психичното заболяване е знак за наказание или липса на вяра?

Много често проповедници твърдят, че ако човек вярва в Бог всичко в живота, ще се бъде розова. Евангелието на просперитета привлича много последователи. Идеята, че Бог ще изпълни нашите желания е коварна измама. Да, Бог отговаря на нашите най-дълбоки копнежи, но често не осъзнаваме какво тези копнежи са и живеем с  преходни мечти  и желания, мислим за тях като за неща, които Бог трябва да изпълни, ако сме верни.


Колко от Божиите служители са имали лесни и проспериращи пътища в живота? Евреи 11 глава представя списък на някои гиганти на вярата, но на никой от тях животът не е бил лесен. След като изброява няколко души по име и обобщава вярата им в живота, авторът продължава да описва други, които "са били измъчвани ... имаше опити на подигравки и бичове, да, и на вериги и лишаване от свобода. Те са били убивани с камъни, те са били нарязани с трион, изкушавани, избивани с меч. Те се скитаха в овчи и кози кожи, в лишения, бедствия и страдания-, за които светът не беше достоен. Те се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята. "

 

4.   Как да се преживее прощението?

Емоционалното заболяване понякога може да идва от дълбоко чувство за вина, от нечии действия към други лица или от силна неприязън от това, което другите са направили на нас. При много хора преживяването и осмислянето на Божественото прощение и желанието то да се приложи към другите, води до  подобряване на психичното здраве.

В Библията се записва историите на хора, които Исус е лекувал  само като заявявал, че греховете им са простени. (Виж Матей 9: 2 ) Ако един лекар днес каже това на свой пациент  той ще бъде обвинен в злоупотреба. Но Исус познаваше тясната връзка между ума и тялото.
Ние постигаме вътрешно здраве само чрез прошка-прошка не само на другите, но и на себе си.

 

 

5. Развитие на местната църква като подкрепяща общност.

Ние не сме призовани само да бъдем единна общност. Ние сме призовани за общността и нейните нужди. Трябва да сме убедени, че нашите събирания за поклонение са също така моменти за  радост от общуването и човешките взаимоотношения. Нека  нашето време, прекарано в църквата  да бъде нещо повече от спектакъл в който сме само зрители. Възможно е да бъдем самотни в тълпата.

До каква степен ние наистина се познаваме помежду си? Знаем ли имената на децата и младите хора на обществото? Поздравяваме ли ги само по име? Разбираме ли бремето, което носят и проблемите, които имат? Възможно ли е да бъдат сами в тълпата?

 

6. Действия плюс молитва

 Честото обещание да се молим за някого, може да е начин за бягство от въвличане в сложна ситуация. Смятаме, че това е някакъв вид утеха т.е. в затруднено положение  на човека да кажем "Аз ще се моля за теб."  Или "Защо просто не се моля за това." Това обаче, може да се окаже унизително отношение към личността.

Понякога, това от което хората се нуждаят, е молитва с разбиране на техните нужди.

Ние трябва да отделяме време да научим себе си и другите как да помагаме, след като сме загрижени за техните нужди. Това не означава, че всеки член на църквата трябва да вижда себе си като съветник. Има определени начини и не всеки може да си позволи да помага при емоционални заболявания. Това, което всеки може да прави, е да оцени човешкото достойнство на личността и факта, че всеки човек има стойност, защото е Божие дете. Добротата и практическото й приложение е ръководството за всеки църковен член.
Нека не мислим, че маркерите за духовен живот са изучаване на Библията, молитвата и свидетелството, защото този списък би бил непълен без разумно и себеотрицателно служене.


7. Живот в хармония със здравословните принципи

 

Адвентистите от седмия ден са благословени с толкова много информация за здравословен начин на живот. Цялостностото благополучие на личността трябва да бъде нашата основна цел. Принципите за здравословен начин на живот, не са нещо, което сме изобретили  или открили.. Те са ни дадени като подарък от доста дълго време  и тяхното приемане е въпрос на проста вяра. Днес ние се гордеем, че проучванията  многократно потвърждават предимствата от тези здравословни принципи, дадени ни толкова отдавна.

Не е ли малко странно, че днес, в присъствието на всички тези доказателства, ние като вярващи хора имаме противоречиви чувства и отношение към здравето? Не трябва ли да се радваме на този подарък по начини, които ни дават възможност да бъдем известни за това, което твърдим, а не това, което отричаме? Можем ли да  бъдем известни като хора на радост,  мир,  здраве, дълголетие и любов?

 Пророчески поглед свързан с  евангелизиране:

Адвентистите от седмия ден основават своето разбиране за мисия върху така наречената  "Великата поръчка”  в Матей 28 глава. Всъщност Библията има повече такива. Матей 25 глава ни препоръчва служене с любов. Има и една старозаветна поръчка за евангелизиране.

 

„ Така казва Господа на силите: В ония дни десет мъже от всички езици на народите ще хванат, да ще хванат на един, който е юдеин и ще рекат: ще идем с вас, защото чухме, че Бог бил с вас.” Захария 8:23

 

 

Това е евангелизъм. Добрата вест е въплътена. Това е начин на живот, нещо ясно и видимо за всички.

 

 Когато се включваме в глобална евангелизация, в големите градски центрове. с какво ще бъдем познати?  С нашите институции? С нашите професионално проектирани медийни програми? С пророческите тълкувания? Или с качеството на живот и взаимоотношения с другите?

 

Заключение:

Робърт Луис Стивънсън, известен  с приключенската история „Островът на съкровището” е бил е в лошо здравословно състояние по време на детството  и младостта си.. Една нощ сестра му го намира пристиснал носа си  към мразовитото стъкло на прозореца на спалнята си. „Дете, махни се от там!. Ще  настинееш” - се суетеше тя.

Но младият Робърт не помръдна. Той седна, хипнотизиран, докато гледаше как един стар фенерджия бавно работеше  в черната нощ, като палеше всяка улична лампа по маршрута си. Сочейки с вълнение, Робърт възкликна, "Вижте, там има един човек, който пробива дупки в тъмното."

"Пробива дупки в тъмното.” Каква чудна картина за нашата задача в мисия, така че никой не е забравен.

 

 

 

                                                   ЗДРАВЕН ОТДЕЛ

 

 

X