Глобална здравна конференция

 

 


 
 

      През периода от 7 до 12 юли 2014 година в Женева се проведе Втора глобална здравна конференция на Адвентистите от Седмия ден (ЦАСД). Присъстваха 1150 професионалисти от 81 държави и представители на Световната Здравна Организация (СЗО). Ето изказванията на двама от тях по отношение Здравната вест на Адвентистите:
      Анселм Хенис - директор на отдел за хронични и психични заболявания към ПАО (Панамериканска организация - клон на СЗО) цитира два международно признати факта за ЦАСД – здравословната диета, водеща към по-добро здраве (учение на ЦАСД) и нисък процент на хронични заболявания и преждевременна смърт:
     „Ние живеем с развиващи се епидемии на всички нива. Аз съм впечатлен от високо квалифицираното медицинско ниво, от подкрепата, която ни оказвате и мисията, която имате. МИСЛЯ, ЧЕ НИЕ ТРЯБВА ДА ДОЙДЕМ ПРИ ВАС, ЗА ДА СЕ НАУЧИМ КАК ДА НАПРАВИМ ЖИВОТА ПО-ДОБЪР И КАК ДА ПРИЛАГАМЕ ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ.”(ANN 8.07.14)
      Шекхар Саксена –отговарящ за Глобално психично здраве и бремето на менталните разстройства:
     „Много хора по света нямат права и не получават лечение. Ако менталното лечение на възрастните е лошо, това на децата им е по-лошо.  2013-2020 г. са години на действие на СЗО в това отношение.
      Най-голямото бреме на менталните заболявания е депресията. Очаква се през 2020 година водещите заболявания да са: СПИН, депресия, ССЗ (сърдечно съдови заболявания). А статистиката показва, че днес:
      - Всеки 5-и американец има психични проблеми
      - 45 милиона над 18 години имат ментални проблеми
      - Самоубийството е третата водеща причина за смъртни случаи от 15-24 години
      Мислите ли, че тази статистика има нужда от коментар? Ние нямаме специалисти в тази област на световно ниво. Нуждаем се от вашата помощ.”
      Мартин Добълмайер (продуцент, който направи филм за адвентистите) каза, че 40% от проблемите и съветите по отношение на доброто здраве се преподават от хора на вярата.
      „Понякога теорията се разбира чрез действията, а понякога действията чрез теорията".
В заключителната си проповед Председателят на Генералната Конференция на ЦАСД – пастор Тед Уилсън подчерта с дълбока загриженост и молба:
     „Направете всяка църква обществен здравен център!"
     Заключение: здравното служене не е методология, а грижа за цялостното благополучие на личността, то не е само лечение на болестите. Служенето създава методите, а не обратното. Служенето е отношение, а методите са технически похвати. Исус се грижеше повече за човека, за индивидуалната личност и тази грижа беше най-очевидният израз на неговата религия.
     „Не е възможно светът да започне да вярва в реалността на един невидим бог, в изключителната му милост и преизобилна благодат, желаещ да спасява, примирява и възстановява, ако църквите не са жив, нагледен урок за това.”

Йорданка Димитрова
7 - 12 юли, Женева, Швейцария

 


 
 

Едно световно адвентно събитие събра в Женева над 1100 души! Това беше Втората Здравна Глобална Конференция. Състоя се отново в Женева - Швейцария, от 7 до 12 юли 2014 г. Мотото на Конференцията беше "НЕИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ".
Удивителна организация! Подготовката за Конференцията започва 18 месеца преди нейният старт. Значимостта на събитието за Адвентната църква бе явно, защото не само медиците, но и много пастори бяха делегати в Женева. Намирам мъдрост и зрялост в това, защото се покрива със съвета на Елън Уайт: "Лекарят и проповедникът трябва да осъзнават, че са назначени в едно и също дело. Необходимо е да работят в съвършена хармония. Трябва да се съветват помежду си. Чрез тяхното единодушие те свидетелстват, че Господ е изпратил на света Единородния си Син, за да спаси всички, които вярват в Него като техен личен Спасител." (Свидет. към ц-вата, т.7, стр.86).
Президентът на Адвентната църква, Тед Уилсън беше през цялото време с нас, а Марк Финли всяка сутрин по 20 минути, ни въвеждаше в дълбочините на духовните Библейски истини, в които са вплетени вести за здраве и изцеление.
Разбира се най-силно натоварен бе Директорът на Здравния отдел към Генералната Конференция - Д-р Питър Ландлес. Неговото послание към нас е: "Да помогнем на хората да погледнат на Исус... Заедно с Христовата любов, тук, на тази разрушена планета, да направим достъпна здравната вест за всеки човек."
Представителите на СЗО и Панамериканската здравна организация имаха забележителни изказвания.
Адвентистите от Седмия ден сме наблюдавани и обследвани, заради нашия стил на живот, който ни добавя години дълголетие. На Конференцията всички получихме документален филм, на диск, който показва дейността на много адвентни медицински служби, болници, мобилни медицински съоръжения, които са в горещите точки на Земята и спасяват човешки живот. Висок професионализъм и наука, доброволен труд, Божията крепяща десница и благословения, са факторите, които удивяват света! Това всяка църква трябва да види! Продуцентът на филма "Адвентистите 2", Мартин Доблмайер, беше с нас в Женева, отново ни наблюдава и ни представи своя продукт. Дано имаме своето лично преживяване с този филм, а след него и своето изтрезняващо РЕШЕНИЕ!

Д-р Ана Радилова
 

 

X