Интер -европейска дивизия

Силвър Спринг, САЩ

31.10.12 10:28

ПРОМЯНА НА ИМЕТО  ОТ ЕВРО-АФРИКАНСКА НА ИНТЕР-ЕВРОПЕЙСКА ДИВИЗИЯ

 
     По време на Годишното си заседание в Силвър Спринг, САЩ, Изпълнителният Комитет на Генералната Конференция на Църквата на адвентистите от седмия ден единодушно гласува новото име на бившия Евро-африкански регион. "Решението гласи: "Да се промени името на Евро-африканската дивизия на Интер-европейска дивизия," казва Бруно Верталие, председател на новата Интер-европейска дивизия, присъстващ на Годишното заседание заедно с още 350 членове от всички части на света.
     Името Евро-африканска дивизия бива възприето през 1972 г по принципа на солидарността, когато западните страни биват призовани да подкрепят и африканските държави Ангола, Мозамбик, Северо-африканските територии, както и Турция.
Когато през 2011 г Генералната Конференция основа нова територия в Близкия Изток, включваща страните, които досега бяха част от Евро-африканския регион, се наложи промяна на името.
      Да се избере име с географски приложения не е толкова лесно - особено, когато трябва да представлява обширна територия. Запазването на "Европейска" е неизбежно, но без да се породи недоволството на другите два региона – Транс-европейския и Евро-азиатския, които включват страните на Северна Европа и Европейска Азия.
Предложението за новото име бива направено след внимателен анализ на другите варианти, които се опитаха да представят географското положение на страните в Европа – от изток до запад. Когато председателят Бруно Верталие  предлага името "Интер-европейска дивизия," консенсусът на Комитета на ЕАД е единодушен и окончателното решение на Изпълнителния Комитет е само въпрос на време.
     От 17 октомври 2012 г – след 40 години – се отваря нова страница в историята на тази част на Европа, където все още има много предизвикателства и цели. "Не само името ще промени динамиката в нашите страни," казва Корадо Коци, ръководител на отдел "Комуникации" в този регион, "тази глътка свеж въздух е многообещаваща." "Бог да продължи да благославя този регион," изразява молитвата си Бруно Верталие, председател на новата Интеревропейска дивизия.
     Седалището на Интер-европейската дивизия е в Берн, Швейцария. Дивизията запазва абревиатурата си ЕУД (на английски – EUD). В нея членуват около 178 200 души, събиращи се в 2534 църкви и 587 групи в следните държави: Австрия, Белгия, България, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Португалия, Румъния, Словакия, Франция, Чехия и Швейцария.
 
    

     Пастор Марио Брито е добре познат на българските адвентисти и е посещавал много пъти България. Добре известен е с любящото, етично и изключително пасторско отношение към всеки. Завършил е Университета в Ендрюс в САЩ с магистърска степен по теология. Бил е пастор в Португалия, президент на Португалския съюз, ръководител на отдел „Съботно училище и лично служене" в Интер-европейската дивизия, от която Българският съюз е част. От 2010 до днес той ръководи Пасторския отдел към Интер-европейската дивизия.

     Пожелаваме му успех в трудното и отговорно поле на ръководител на Дивизията.

 
 

 

 

X