Работа в събота

Работа в събота

Въпреки, че извършването на минимален физически труд в лечебните заведения, за да се поддържа благосътояноето и осигури комфорта на пациентите по всяко време, е от съществено значение, адвентистите от седмия ден, които работят в Не-адвентни медицински институции, в които съботните часове не носят облекчение от рутинните ежедневни задължения, са длъжни да помнят принципите, определящи всички дейности в събота. За да се избегнат ситуации, в които нашите църковни членове могат да бъдат изправени пред проблеми, свързани с освещаването на съботата в не-адвентисти институции, се препоръчва те да представят своите принципи за  съботата и да поискат график за работа, който ще ги освободи от задълженията им в събота:

       1. Когато адвентистите от седмия ден приемат работа в не-адвентни болници и в тях се работи в събота.
       2. Когато работни графици или други фактори, които правят това невъзможно, адвентистите трябва ясно да определят задълженията, ако има такива, които те могат да изпълняват съвестно в събота и тяхната честота.
       3. Когато не може да се уреди по-горе споменатите споразумения, членовете трябва да бъдат лоялни към Божиите изисквания, които са  от първостепенно значение и да се въздържат от рутинна работа.
                                    Официално становище на SDA- 2014

X